2. Broekerpad 7 km

BEOORDELING

AFSTAND: 7 km

OPENBAAR VERVOER: Halfuurdienst. Halte bij de kerk.

HORECA: In het centrum van Scherpenzeel meerdere                                                          mogelijkheden.

PADEN: Verhard, onverhard, door landgoed Scherpenzeel en door het parkachtige deel bij Huize Scherpenzeel.

BIJZONDERHEDEN: Het laatste deel loopt door saaie woonwijken en                                      heeft niets met een klompenpad te maken.

AANTAL STERREN : ***

De folder van de klompenpaden is duidelijk. Doe je klompen aan en rugzak om en ga op pad. Door de velden, over boerenerven en over landgoederen. Het Broekerpad voldoet daar niet helemaal aan. Een deel loopt door het ‘stedelijk’ gebied van Scherpenzeel. In het centrum nog niet zo’n probleem, maar op de terugweg door woonwijken is ronduit saai te noemen. En blijkens de reacties ben ik niet de enige die daar zo over denkt. Deze wetenschap kwam ik echter pas te weten na afloop van dit klompenpad. Het begon veel belovend bij het Kulturhus. De markering leidde mij snel naar de Nederlands Hervormde Kerk met zijn ‘Herendeur’ en verder door het park van Huize Scherpenzeel.

Het witstenen gebouw blakerde in de zon. In de 14e eeuw stond hier al in een versterkt huis, maar het huidige gebouw is neergezet in de 16e tot 19e eeuw. Na een blik op de oude funderingen van een ijskelder wandelde ik verder –deels onder de bomen en deels in open vlakte- onder de rook van Scherpenzeel naar De Koepel. Het is een Jagershuis uit 1865 en diende als dienstwoning voor de jachtopziener van Huize Scherpenzeel. De achterzijde wordt bijna geheel aan het oog onttrokken door het gebladerte van de omringende bomen, maar ik kon nog net een blik werpen op de veranda aan de zijde van de oude Luntersche Beek.

BROEKEN

De naam ‘broek’ duidt op laag moerassig land en er doorheen liepen karresporen als verbindingen tussen het erf van het eerste broek, via de tweede en derde naar hoeve ’t Vliet.

Bij de ‘Tweede Broek’ troffen wij de naam op het witgeschilderde hekwerk aan en het ‘Eerste Broek’ heeft zijn ‘naambord’ aan de gevel hangen. Snel daarna passeer ik het Valleikanaal en betreedt de liniedijk, deel uitmakende van de voormalige Grebbelinie. De aanwezige bunkers vertellen hun eigen verhaal. Het Broekerpad loopt hier gezamenlijk met het Oudenhorsterpad. Die gezamenlijkheid uit zich ook in de folder van deze twee paden.

Het Valleikanaal verlatende loop ik over de Lambalgerkeerkade terug naar Scherpenzeel waar ik woonwijken doorploegend terug kom bij het Kulturhus.